SN 12

Schody jesionowe wykonane na konstrukcji wspornikowej. Poręcze drewniane na szklanej balustradzie w kolorze schodów.

Schody jesionowe
widok od frontu
widok z góry
zbliżenie na stopień i połączenie ze szklaną balustradą
Schody jesionowe widok z dołu
Schody jesionowe zbliżenie na balustradę