Schody ciemne 27

Schody ciemne zamontowaliśmy uchwytami ze ściany oraz na ramie ukośnej. Balustradę wykonaliśmy z szkła, a poręcze stylową poręczą koloru białego.

Schody ciemne widok od dołu
widok boczny
Schody ciemne zbliżenie na stopnie
widok z góry
widok z góry